Tinker Labs

Tinker World

Za djecu uzrasta od 10 do 12 godina

Tečaj Tinker World namijenjen je djeci starije školske dobi, gdje će uz klasičnu metodologiju Tinker Labsa, kako bi se upoznali sa STEAM temama i zanimanjima, dobiti povijesne i geografske poveznice o znanstvenicima koji su zaslužni za najvažnije STEAM rezultati i izumi. Tema cijelog programa je da su učenici nakon upoznavanja sa STEAM programom koji čini njihovu zajednicu (Tinker Town) spremni dublje proniknuti u koncepte koje su do sada naučili. Tinker World tečaj je nastavak Tinker Town Plusa, ali se mogu prijaviti i djeca koja nisu pohađala nijedan od naših dosadašnjih tečajeva.

Teme: Da Vincijevi izumi, binarni računalni sustav, sile i gibanja, znanstvene metode, polimeri, tiskarski stroj, periodni sustav elemenata, hidraulika i pneumatika.

Nakon tečaja Tinker World, našim učenicima nudi se mogućnost nastavljačkog tečaja Tinker World plus.

Prijava za
besplatni sat!